Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

11.8.2020

S účinností ode dne 8.8.2020 od 00:00 hod. do odvolání se na území Kraje Vysočina nařizuje:

1. Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve všech zdravotnických zařízeních (tj. ambulance praktických lékařů a nelékařů, stomatologů, lůžkových zařízeních, lékáren a výdejen zdravotního materiálu) a ve všech zařízeních sociálních služeb (tj.  na všech pracovištích poskytovatelů sociálních služeb) včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež.

2. Zákaz podle bodu 1. se nevztahuje na

a)  děti do dvou let

b)  osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti  či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu

c)  pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb

d)  zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.

Aktuality
(spam ochrana)

Fotogalerie

Zeptejte se nás

Kanalizace ČOV

OBEC OŘECHOV

Ořechov 87

594 52 Ořechov

Telefon: 566 543 483

obec@orechov-ronov.cz

czende

Dnes je 29. zaří 2020

Svátek má Michal

Copyright © 2008 obec Ořechov a místní část Ronov | created by Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU