Svoz nebezpečných odpadů

6.10.2020

V pondělí 12. 10. 2020 proběhne v naší obci sběr nebezpečných odpadů. Odpady nachystejte k odvozu den předem tj. v neděli 11. 10. 2020 v Ořechově u firmy Syn Care a v Ronově u autobusové zastávky.

SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

1. 02 01 08           agrochemický odpad                                               

2. 08 01 11           odpadní barvy a laky                                                     

3. 14 06 03           jiná rozpouštědla                                                      

4. 12 01 09           odpadní řezné emulze                                                                                              

5. 15 01 10           znečištěné obaly /plastové, kovové, skleněné, znečištěné

                            od barev,     lepidel …./     

6. 15 02 02           absorpční činidla / znečištěné tkaniny, hadry,../    

7. 16 01 07           olejové filtry /z automobilů /                                   

8. 16 01 13           brzdové kapaliny                                                      

9. 16 01 14           nemrznoucí kapaliny                    

10.16 06 02          Nikl,kadmiové baterie                                            

11.20 01 13          rozpouštědla                                            

12.20 01 14          kyseliny / zejména elektrolyt z baterek /                         

13.20 01 17          fotochemikálie                                                                 

14.20 01 19          pesticidy                                                                            

15.20 01 21          zářivky, výbojky   = zpětný odběr elektrozařízení                                                          

16.20 01 23          lednice, mrazáky   =zpětný odběr elektrozařízení                                                  

17.20 01 27          barvy,laky,pryskyřice                                                                                                          

18.20 01 31          nepoužitá cytostatika / léky, lékovky /                               

19.16 06 01          baterie a akumulátory                                                  

20.20 01 35          televize, PC = zpětný odběr elektrozařízení

21.20 01 36          ostatní elektrozařízení = zpětný odběr 

22.13 08 02          jiné emulze

23.13 02 08          jiné motorové, převodové, mazací oleje    

 

 

ELEKTROZAŘÍZENÍ: v zásadě vše, co je na elektrický proud, nejčastěji televize, počítače - krabice, včetně příslušenství, PC - monitory, tiskárny, telefony, faxy, kalkulačky, rádia, videa, kamery, lednice, mrazáky, pračky, sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače atd. 

o d e v z d á v e j t e    k o m p l e t n í,  / nerozebrané /, aby se tyto výrobky mohly odevzdat ke zpětnému odběru a následnému využití jednotlivým odběratelům a nemusely končit na skládkách nebezpečných odpadů jako odpad a obec nemusela za jejich likvidaci platit !!!

 

Pneumatiky nebudou odebrány, a proto žádáme občany, aby je neodevzdávali.

Aktuality
(spam ochrana)

Fotogalerie

Zeptejte se nás

Kanalizace ČOV

OBEC OŘECHOV

Ořechov 87

594 52 Ořechov

Telefon: 566 543 483

obec@orechov-ronov.cz

czende

Dnes je 29. října 2020

Svátek má Silvie

Copyright © 2008 obec Ořechov a místní část Ronov | created by Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU