Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise


volby.pdf  Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise