VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEJC