VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OŘECHOV