Veřejná vyhláška, opatření obecné popvahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci