Veřejná vyhláška, oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č.10 územního rozvoje Kraje Vysočina