Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci