Záměr obce prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví obce Ořechov