Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Mikroregionu Velkomezižíčsko-Bítešsko