Informace o obnovení provozu MŠ Ořechov

6.5.2020

Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace, Ořechov 56, 594 52 Ořechov

 

Rozhodnutí o obnovení provozu mateřské školy

 

Vážení rodiče,

po projednání současné situace týkající se mateřské školy se zřizovatelem v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, rozhodla ředitelka školy o obnovení provozu od pondělí 18.5.2020.

Před nástupem dítěte do mateřské školy vyplní každý zákonný zástupce Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Na webových stránkách je umístěn pokyn o optimalizaci hygienických podmínek, který si, prosím, řádně nastudujte, abychom společně předešli situacím ohrožující zdraví nás všech.

 

Nejdůležitější změny:

 · Kapacita školy není omezena

  • · Pokud se přihlásí pouze 5-7 dětí, bude provoz polodenní, od 8 přihlášených dětí bude provoz celodenní

 · Před zahájením docházky dítěte předají rodiče učitelce Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

  • · Děti a pedagogické pracovnice nemusí nosit v prostorách MŠ roušky
  • · Roušky potřebují děti pouze pro příchod do MŠ a odchod z MŠ, pro uložení v šatně připravte samostatný sáček se jménem dítěte.
  • · Látkové ručníky budou nahrazeny papírovými
  • · Rodiče nebo jiné doprovázející osoby musí mít ochranou roušku v budově i v areálu MŠ
  • ·  Před předáním dítěte učitelce mu pomozte pečlivě umýt ruce (20-30sekund), před třídou bude ještě k dispozici dezinfekce rukou
  • · Při vstupu do herny bude dítěti změřena teplota bezdotykovým teploměrem
  • · Ve škole i ostatních prostorách je třeba dodržovat bezpečné odstupy 2 metry
  • · V areálu MŠ pobývejte nezbytně nutnou dobu a neshromažďujte se ani v prostoru zahrady; po vyzvednutí svého dítěte co nejrychleji odejděte

 

Žádáme rodiče o vyjádření, od jakého období přihlásí svoje dítě k docházce.

 · Od pondělí 18. 5. 2020

 · Od pondělí 25. 5. 2020 (předpokládaný termín zahájení vyučování v ZŠ pro 1. stupeň)

 

 Informaci o zahájení docházky oznamte nejpozději ve čtvrtek 14. 5. 2020 do 10 hodin dopoledne - telefonicky/SMS na číslo 734 622 048 případně na e-mailovou adresu skolka@orechov-ronov.cz

 

V pondělí 18.5.2020 se na Vás těší všichni zaměstnanci školy.

 

Mgr. Bohdana Musilová, ředitelka školy

 

  pdf 269 kB  -  čestné prohlášení

pdf 1 MB  -  Vyjádření MŠMT - MŠ

Aktuality
(spam ochrana)

Fotogalerie

Zeptejte se nás

Kanalizace ČOV

OBEC OŘECHOV

Ořechov 87

594 52 Ořechov

Telefon: 566 543 483

obec@orechov-ronov.cz

czende

Dnes je 31. května 2020

Svátek má Kamila

Copyright © 2008 obec Ořechov a místní část Ronov | created by Autograph | redakční systém AdminPro | SPRÁVA WEBU