Vyhlášky a dokumenty

Všechny Obecně závazné vyhlášky obce Ořechov jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě v úředních hodinách každý čtvrtek od 17:00 do 19:00 hodin.


Dokumenty


Rozpočtové opatření č.1 ze dne 27.2.2020 zveřejněno dne 5. 3. 2020

Rozpočtové opatření č.2 ze dne 26.3.2020 zveřeněno dne 9. 4. 2020

Rozpočtové opatření č.3 ze dne 30.4.2020 zveřeněno dne 14. 5. 2020

Rozpočtové opatření č.4 ze dne 28.5.2020  zveřejněno dne 11. 6. 2020

Rozpočtové opatření č.5 ze dne 30.6.2020  zveřejněno dne 10. 7. 2020

Rozpočtové opatření č.6 ze dne 31.8.2020  zveřejněno dne 14. 9. 2020

Rozpočtové opatření č.7 ze dne 3.9.2020 zveřejněno dne 15. 9. 2020

Rozpočtové opatření č.8 ze dne 12.10.2020 zveřejněno dne 15. 10. 2020

rozpoctove-opatreni-c.9. ze dne 26.11.2020 zveřejněno 7.12.2020

Rozpoctove-opatreni-c.10. pdf ze dne 28.12.2020 zveřejněno 7.1.2021

rozpocet-na-rok-2021.pdf zveřejněno dne 18.12.2020

strednedoby-vyhled-rozpoctu-2022-2023.pdf zveřejněno 18.12.2020