Čistá Vysočina 2024

Každým rokem se schází dobrovolníci z obce, aby vyčistili přírodu od odpadků, které nám někteří neukáznění projíždějící nechávají při cestách vedoucích přes naši obec. Také letos jsme třídili odpad na plasty a komunální odpad. Každým rokem je odpadu čím dál méně, avšak byli bychom raději, kdyby se odpad v okolí silnic nevyskytoval vůbec. 

Poděkování patří všem, komu není lhostejné životní prostředí a této akce, která se konala v rámci projektu MA21, se dobrovolně zúčastnil.

V

V-2