Informace pro občany o povinnostech pro používání kotlů na pevná paliva

Od 1. září letošního roku bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva podle zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které jsou zařazeny do nižší než třetí emisní třídy

Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené emisní třídy byl stanoven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší.

kotle


Dopis-obcim-o-zakazu-pouzivani-kotlu-2022-pr.1.pdf