Jednorázový příspěvek na dítě

Ministerstvo práce a sociálních věcí od 15.srpna 2022 zavádí možnost podání žádosti o jednorázový příspěvek na dítě i na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT.

O dávku mohou žádat rodiče, kteří nedostali v červenci za měsíc červen přídavky na dítě. Těm, kteří je obdrželi, přijde dávka automaticky do konce měsíce srpna 2022. Žádat můžete online na webu MPSV (zde je nutné mít elektronickou identitu občana), nebo osobně na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, kterými jsou krajské, městské a obecní úřady. Od 1. října můžete žádat také na pobočkách České pošty.

Žádost na jednorázový příspěvek na dítě je možné podat také u nás na obecním úřadu.

Kdo má nárok:

1. Dítě, které má v červnu nárok na Přídavek na dítě (vyplacený v červenci).

2. Ostatní děti, včetně těch "teprve narozených" po 1.8.2022

Společná podmínka pro obě skupiny dětí:

Věk = k 1.8.. nedovršení 18 let

Příklad:

Dítě má osmnácté narozeniny 31.7.2022 - neplní věkovou podmínku.

Dítě má osmnácté narozeniny 1.8.2022 - neplní věkovou podmínku

Dítě má osmnácté narozeniny 2.8.2022 a dále - plní věkovou podmínku.

Nárok na příspěvek má dítě, které žije v rodině, jejíž příjmy v roce 2021 nepřesáhly jeden milion Kč.