Milostivé léto

"Milostivé léto" nabízí řešení pro občany s nízkými příjmy, kteří dluží nebo se ocitli v dluhové pasti. 

Právě na řešení těchto situací nyní pamatuje čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb. - přechodná ustanovení k novele exekučního řádu, která byla vydána ve sbírce zákonů v částce 126 z roku 2021 dne 30. 7. 2021. K tomuto legislativnímu opatření uvádím následující informace:

 V čem opatření spočívá? V odpuštění tzv. příslušenství, tedy úroků, penále či pokut u exekucí, které jsou vedeny pro dluh vůči veřejnoprávní instituci. Pomáhá tedy zejména v případech, kdy dluh v řádu stovek nebo několika tisíc narostl příslušenstvím na desítky tisíc.

 Jakých dluhů se opatření týká? Jedná se o dluhy, kde věřiteli jsou kraje, obce a města, ale i všechny organizace, kde mají podíl, jako jsou nemocnice, dopravní podniky apod. Opatření se týká dluhů předaných exekutorovi.

 Co mohou dlužníci pro odpuštění příslušenství dluhů udělat? Uhradit celou dlužnou jistinu (původní dluh) a náklady ve výši 908,- Kč, včetně DPH exekutorovi. Na základě těchto kroků mu bude exekuce zastavena.

 Kdy je třeba úhradu provést? Během 90 dnů s účinností od 28. 10. (nejpozději tedy do 28. 1. 2022)

 Pokud by kdokoliv potřeboval k uplatnění nároku na oddlužení radu nebo pomoc, může se obrátit na kteroukoliv z občanských poraden. Kontakty na ně můžete najít na této stránce: https://www.obcanskeporadny.cz/cs/poradny

Milostive-leto.pdf