Milostivé léto II

Od 1. září 2022 byla spuštěna druhá fáze tzv. "milostivého léta". Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Pokud dlužník využije "milostivého léta", věřitel sice ztrácí dosud nezaplacené příslušenství, bude mu však uhrazen původní dluh, který je často dlouhodobě vymahatelný.

Více informací:  Webové stránky Ministerstva vnitra , Milostivé léto , Nedlužím státu


milostive-leto