Odpady - oběhové hospodářství

Za finanční prostředky z dotace „Odpady – oběhové hospodářství“ jsme v obci zřídili dvě nová sběrná místa – v Ronově u rybníku Chmelík a v Ořechově na kopci nad rybníkem Obecník, kam byly trvale přistaveny kontejnery na plast, sklo a papír.

Dále byla u obchodu Ořechovka a v Ronově u rybníku Chmelík umístěna nádoba na použité baterie.

Kromě toho bylo v obci umístěno celkem deset odpadkových košů na psí exkrementy.

Oběhové hospodářství je způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. Žádáme občany, aby v rámci šetření životního prostředí využívali všechny výše zmíněné nádoby a přispěli tím k efektivnějšímu zužitkování zdrojů. Apelujeme na zodpovědnost všech majitelů psů a věříme, že budou na procházkách po svých zvířecích miláčcích uklízet, tak jak je to ve většině obcí samozřejmostí.

obehove-hospodarstvi