Oznámení firmy Kamenolomy ČR

Informujeme Vás, že z důvodu zajištění dodávek kameniva pro rekonstrukci dálnice D1,  musíme zcela mimořádně realizovat výrobu na mobilní lince v průběhu nočních hodin a to včetně několika (předpoklad 3) následujících víkendů.

Provoz mobilních linek monitorujeme v souladu s dohodami a nastavenými pravidly, tak aby nedošlo k  porušení platné legislativy s hlavním důrazem na enviromentálních aspekty výroby.

Děkuji tímto za pochopení a jsem s pozdravem

Marek Řezníček