Poděkování za podporu Tříkrálové sbírky 2022

Oblastní charita Žďár nad Sázavou děkuje za spolupráci při letošní Tříkrálové sbírce, která byla i přes současnou situaci velmi úspěšná. 

Děkují za každý finanční dar, tříkrálovým koledníkům za jejich čas.

Trikralova-sbirka