Poplatek za PDO a poplatek ze psů

Ve čtvrtek 18. ledna 2024 od 15:00 hodin do 17:00 hodin se bude na obecním úřadě vybírat poplatek za svoz PDO (pevného domovního odpadu).

Stejně jako v loňském roce poplatek za PDO činí 600,- Kč za osobu trvale přihlášenou v obci a 600,- Kč za rekreační objekt.

Zároveň se bude vybírat poplatek ze psů: za prvního psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč. 

Poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů můžete také zaplatit převodem na účet obce Ořechov č.5744512319/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo domu a do zprávy pro příjemce uveďte "jméno odesílatele". Poplatky jsou splatné do 31.1.2024.

Po zaplacení si přijďte na obecní úřad pro známky na popelnici.