Poplatky za svoz PDO a poplatek ze psů

Poplatek za svoz PDO a poplatek ze psů

Poplatky za svoz odpadu a poplatky ze psů můžete zaplatit převodem na účet obce Ořechov číslo: 5744512319/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo domu a do zprávy pro příjemce uveďte: "jméno odesilatele". Poplatky jsou splatné do 31. 1. 2022.  Poplatek za svoz odpadu činí 600,-Kč za jednu osobu trvale přihlášenou a 600,- Kč za rekreační objekt.

Poplatek ze psů činí 60,-Kč za prvního psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 90,- Kč.

 Po zaplacení si prosím přijďte na obecní úřad pro známky na popelnice.