Pořízení vratných obalů

V polovině srpna byly naší obci předány kelímky na opakované použití (2500 ks), a to ve velikosti 0,3 a 0,5 l. Naše dodávka je součástí společné žádosti 30 obcí v rámci Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Dotace ve výši 85 % byla zaměřena na předcházení vzniku odpadů. Kelímky, s jednotným potiskem se znaky zúčastněných obcí a Mikroregionu, se budou používat na všech obecních akcích. Nedílnou součástí spolupráce obcí na žádosti však byla podmínka a nutnost zálohování kelímků ve výši 50,- Kč.

Celkové náklady projektu byly  1 145 197,77 Kč, vlastní podíl obcí 15%, tj. 171 779,67 Kč.

Naše obec zaplatila 8 850,- Kč.

kelimky