Porucha na vodovodním řádu

Žádáme všechny občany, aby v době od 14:30 do 16:00 hodin nepouštěli vodu z důvodu zjištění poruchy na vodovodním řadu. Musíme postupně zavírat vodovodní větve, abychom zjistili, v které části obce je porucha. V okamžiku zjištění poruchy budou zahájeny práce na odstranění.