Porucha na vodovodním řádu

V obci byl zjištěn velký únik vody. Žádáme občany, aby si zkontrolovali vodoměry, i když vodu nepouští. Případný únik neprodleně nahlaste starostce obce na tel. čísle 608 774 784. 

Děkujeme všem za spolupráci.