Svoz nebezpečných odpadů

V pondělí 3.5.2021 v dopoledních hodinách v Ořechově a v Ronově proběhne svoz nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad je třeba donést v neděli 2.5.2021 v Ořechově před firmu SynCARE a v Ronově k čekárně.

PNEUMATIKY NEODEBÍRAJÍ!

Seznam nebezpečných odpadů:

1. 02 01 08    agrochemický odpad                                                

2. 08 01 11    odpadní barvy a laky                                                     

3. 14 06 03    jiná rozpouštědla                                                       

4.  12 01 09  odpadní řezné emulze                                                                                              

5. 15 01 10   znečištěné obaly /plastové, kovové ,skleněné, znečištěné od barev,lepidel …./      

6. 15 02 02    absorpční činidla / znečištěné tkaniny, hadry, ../     

7. 16 01 07    olejové filtry  / z automobilů /                                   

8. 16 01 13    brzdové kapaliny                                                       

9. 16 01 14   nemrznoucí kapaliny                     

10. 16 06 02  Nikl,kadmiové baterie                                             

11.20 01 13   rozpouštědla                                             

12.20 01 14   kyseliny / zejm.elektrolyt z baterek /                          

13.20 01 17   fotochemikálie                                                                  

14.20 01 19   pesticidy                                                                            

15.20 01 21   zářivky, výbojky   = zpětný odběr elektrozařízení                                                           

16.20 01 23   lednice, mrazáky   =zpětný odběr elektrozařízení                                                   

17.20 01 27  barvy,laky,pryskyřice                                                                                                          

18.20 01 31  nepoužitá cytostatika / léky, lékovky /                               

19.16 06 01  baterie a akumulátory                                                  

20.20 01 35  televize, PC = zpětný odběr elektrozařízení

21.20 01 36  ostatní elektrozařízení = zpětný odběr  

22.13 08 02  jiné emulze

23.13 02 08  jiné motorové,převodové,mazací oleje   

ELEKTROZAŘÍZENÍ - televize, počítače, monitory, lednice, mrazáky, pračky atd. V zásadě vše, co je na elektrický proud.