Svoz nebezpečných odpadů

V úterý 19. října 2021 v dopoledních hodinách v Ořechově a v Ronově proběhne svoz nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad je třeba donést v pondělí 18.října 2021 v Ořechově před firmu SynCARE a v Ronově k čekárně.


NEBEZPEČNÉ   ODPADY /nejčastěji likvidované na RD / :                                                                                            

1. 02 01 08     agrochemický odpad                                                 

2. 08 01 11     odpadní barvy a laky                                                      

3. 14 06 03     jiná rozpouštědla                                                        

4.  12 01 09  odpadní řezné emulze                                                                                              

5. 15 01 10    znečištěné obaly /plastové, kovové ,skleněné, znečištěné od barev,lepidel …./      

6. 15 02 02     absorpční činidla / znečištěné tkaniny, hadry, ../     

7. 16 01 07    olejové filtry  / z automobilů /                                   

8. 16 01 13     brzdové kapaliny                                                        

9. 16 01 14   nemrznoucí kapaliny                     

10. 16 06 02   Nikl,kadmiové baterie                                             

11.20 01 13    rozpouštědla                                             

12.20 01 14    kyseliny / zejm.elektrolyt z baterek /                          

13.20 01 17    fotochemikálie                                                                  

14.20 01 19    pesticidy                                                                            

15.20 01 21    zářivky, výbojky   = zpětný odběr elektrozařízení                                                            

16.20 01 23    lednice, mrazáky   =zpětný odběr elektrozařízení                                                   

17.20 01 27   barvy,laky,pryskyřice                                                                                                           

18.20 01 31   nepoužitá cytostatika / léky, lékovky /                               

19.16 06 01   baterie a akumulátory                                                   

20.20 01 35   televize, PC = zpětný odběr elektrozařízení

21.20 01 36   ostatní elektrozařízení = zpětný odběr  

22.13 08 02   jiné emulze

23.13 02 08   jiné motorové,převodové,mazací oleje    

 

ELEKTROZAŘÍZENÍ  : / v zásadě vše, co je na el. proud / , nejčastěji :

                                             televize, počítače- krabice vč.příslušenství, PC- monitory, 

                                            tiskárny, telefony,faxy,  kalkulačky, rádia , videa,

                                             kamery , lednice, mrazáky, pračky, sporáky,  

                                             mikrovlnné trouby, vysavače   atd.  

                o d e v z d á v e j t e     k o m p l e t n í,  / nerozebrané /, aby se tyto

výrobky mohly odevzdat ke zpětnému odběru a následnému využití jednotlivým

odběratelům a nemusely končit na skládkách nebezpečných odpadů jako odpad

a obec nemusela za jejich likvidaci platit !!!

PNEUMATIKY NEBUDOU ODEBÍRÁNY!!!