Svoz nebezpečných odpadů

V úterý 3. května 2022 v dopoledních hodinách v Ořechově a v Ronově proběhne svoz nebezpečných odpadů. Nebezpečný odpad je třeba donést v pondělí 2. května 2022 v Ořechově před firmu SynCARE a v Ronově k čekárně.

 

NEBEZPEČNÉ  ODPADY /nejčastěji likvidované na RD / :

1. 02 01 08    agrochemický odpad                                                

2. 20 01 27    barvy, laky                                                    

3. 20 01 13    rozpouštědla                                                                                                                                                    

4. 15 01 10   znečištěné obaly /plastové, kovové ,skleněné, znečištěné od barev,lepidel …./      

5. 15 02 02    absorpční činidla / znečištěné tkaniny, hadry, ../     

6. 16 01 07    olejové filtry  / z automobilů /                                   

7. 16 01 13    brzdové kapaliny                                                       

8. 16 01 14   nemrznoucí kapaliny                     

9. 16 06 02  Nikl,kadmiové baterie                                                                                         

10.20 01 14   kyseliny / zejm.elektrolyt z baterek /                          

11.20 01 17   fotochemikálie                                                                  

12.20 01 19   pesticidy                                                                            

13.20 01 21   zářivky, výbojky   = zpětný odběr elektrozařízení                                                           

14.20 01 23   lednice, mrazáky   =zpětný odběr elektrozařízení                                                                                                                                                           

15.20 01 31  nepoužitá cytostatika / léky, lékovky /                               

16.16 06 01  baterie a akumulátory                                                  

17.20 01 35  televize, PC = zpětný odběr elektrozařízení

18.20 01 36  ostatní elektrozařízení = zpětný odběr  

19.13 08 02  jiné emulze

20.13 02 08  jiné motorové,převodové,mazací oleje 

21.17 06 05  eternit

22.17 03 01  lepenka, asfalt

PNEUMATIKY  NEODEBÍRÁME  !!! 


ELEKTROZAŘÍZENÍ  : / v zásadě vše, co je na el. proud / , nejčastěji :

                                            televize, počítače- krabice vč.příslušenství, PC- monitory, 

                                            tiskárny, telefony,faxy,  kalkulačky, rádia , videa,

                                            kamery , lednice, mrazáky, pračky, sporáky,  

                                            mikrovlnné trouby, vysavače   atd.  

                o d e v z d á v e j t e    k o m p l e t n í,  / nerozebrané /, aby se tyto

výrobky mohly odevzdat ke zpětnému odběru a následnému využití jednotlivým

odběratelům a nemusely končit na skládkách nebezpečných odpadů jako odpad

a obec nemusela za jejich likvidaci platit !!!