Svoz PDO (pevného domovního odpadu)

Vzhledem k narůstajícím cenám svozu odpadu a ukládání na skládku Zastupitelstvo obce rozhodlo, že svoz PDO bude probíhat jednou za čtrnáct dní celoročně. Pokud bychom tak neučinili, došlo by k rapidnímu navýšení poplatku za pevný domovní odpad, což nechceme. Pokud se ale ukáže, že svozy nestačí, bude svoz opět v zimních měsících probíhat jednou týdně jako v minulosti, v tom případě bude nutné poplatek navýšit. Žádáme občany, aby veškerý domovní odpad třídili. V obci je umístěno několik kontejnerů na plast, sklo, papír. Papír lze opět možné dávat do školky. V budoucnu počítáme s dokoupením dalších kontejnerů a vybudováním nových sběrných míst.

 PDO(pevný domovní odpad) se bude nově svážet v úterý, každý lichý týden v brzkých ranních hodinách. Je třeba vynést popelnici večer před své nemovitosti.

 Stejně jako v loňském roce poplatek za PDO činí 600,- Kč za osobu trvale přihlášenou v obci a 600,- Kč za rekreační objekt.

 Poplatek se bude vybírat ve čtvrtek 20. ledna 2022 od 15:00 hodin do 17:00 hodin.

Zároveň se bude vybírat poplatek ze psů: za prvního psa 60,- Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 90,- Kč.