Terénní pečovatelské služby v naší obci

Naše obec Ořechov se zapojila do pilotního projektu terénní pečovatelské služby v Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, který odstartuje 1. ledna 2024. Tento projekt ocení především senioři, osoby se zdravotním postižením či osoby s chronickým onemocněním.

Posláním terénní pečovatelské služby je poskytnout sociální službu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, zabezpečit jejich životní potřeby v jejich domácnosti, aby jim byl zachován dosavadní životní styl, důstojnost a jedinečný přístup v poskytované podpoře a pomoci. Služba usiluje o to, aby její uživatelé mohli žít ve svém přirozeném prostředí – ve svých domovech i přes svůj zdravotní handicap. Jde především o pomoc při zvládání běžných úkonů jako je osobní hygiena, pomoc při zajištění chodu domácnosti apod. Služba je částečně hrazena i klienty, úhrada za službu je ovšem regulována a dána vyhláškou MPSV.

Kvalifikované pečovatelky a pečovatelé také mohou pomoci například s vyřízením příspěvku na péči, zapůjčení polohovacích a rehabilitačních pomůcek, a také se zaškolením těch, kteří se starají o své blízké.

Obce v síti ORP Velké Meziříčí budou službu spolufinancovat, a to na základě vzájemné smlouvy. „Smyslem této služby je pokrýt bílá místa na mapě sociálních služeb, tak, aby se dostaly i do těch nejmenších obcí našeho regionu,“ uvedl místostarosta Velkého Meziříčí Martin Kaman.

„Spolufinancování stojí na principu vzájemné solidarity a všechny zapojené obce zajistí pro své občany, aby služba mohla být poskytována ve všech přispívajících sídlech v odpovídající kvalitě a také větším časovém rozsahu. Dojde také ke stabilizaci celého systému poskytování sociálních služeb a k nastartování řešení problematiky stárnutí v celém Kraji Vysočina s dostatečným předstihem. Dohoda všech obcí na spolufinancování je nezbytným a zodpovědným přístupem všech vedoucích představitelů obcí. Jedná se sice o pilotní, ale velmi důležitý projekt, na kterém budeme i v budoucnu dále pracovat“. Uvedl Michal Drápela, starosta obce Martinice, předseda Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko.  

Terénní pečovatelskou službu v naší obci zajišťují:

Městys Křižanov a Sociální služby Velké Meziříčí

Podrobné informace a rady k dalším sociálním službám vám poskytne vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Velkém Meziříčí Mgr. Marta Muchová tel. 566 781 010, muchova@velkemezirici.cz.

sluzba