Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je tradiční charitativní akce, která letos v České republice bude probíhat od 1. do 14. ledna 2024. Název akce pochází od Tří králů, kteří podle biblického příběhu přinesli Ježíši dary. Tato sbírka má za cíl shromáždit peníze pro dobročinné účely.

Skupiny dobrovolníků se oblékají do kostýmů Tří králů, hvězdy a dalších postav spojených s vánočními událostmi a poté chodí po domech, školách, firmách a veřejných prostranstvích, kde prosí o finanční příspěvky od lidí.

Peníze, které se vyberou, jsou následně využity na podporu potřebných a na projekty charitativních organizací. Sbírka je velmi populární a má dlouhou tradici, a to nejen v České republice, ale i v některých dalších zemích.

I my v Ořechově a v Ronově se můžeme 6. ledna do sbírky zapojit a přispět jakýmkoliv finančním darem.