Tříkrálová sbírka - výtěžek v naší obci

Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci byl 16 144,-Kč. V Ořechově se vybralo 11 522,-Kč a v Ronově 4 622,-Kč.