ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE PRVNÍ TŘÍDY I/37 MEZI OSOVOU BÍTÝŠKOU A VELKOU BÍTEŠÍ

V termínu od 01. 07. 2021 do 31. 08. 2021 dojde k úplné uzavírce silnice I/37 mezi Osovou Bítýškou a Velkou Bíteší z důvodu napojení hlavní trasy stavby obchvatu.

Objízdné trasy jsou navrženy takto:

Jednosměrná objízdná trasa dopravy do 3,5 tuny a dopravní obsluhy ve směru Velká Bíteš – Osová Bítýška je přes Křeptovský dvůr, tzn. z Velké Bíteše po silnici II/602 na křižovatku se silnicí II/390 a dále vpravo po silnici II/390 do Osové Bítýšky (viz růžová trasa v mapě).

Jednosměrná objízdná trasa dopravy do 3,5 tuny a dopravní obsluhy ve směru Osová Bítýška – Velká Bíteš z Osové Bítýšky je po silnici II/390 do Vlkova a dále po silnici III/3791 do Velké Bíteše (viz červená trasa v mapě).

Jednosměrná objízdná trasa dopravy nad 3,5 tuny a ostatní tranzit ve směru Velká Bíteš - Křižanov je přes Velké Meziříčí, Netín, Radostín nad Oslavou a Ostrov nad Oslavou, v mapě je značena zeleně.

Jednosměrná objízdná trasa dopravy nad 3,5 tuny a ostatní tranzit ve směru Ostrov nad Oslavou – Velká Bíteš je přes Radostín nad Oslavou, Netín a Velké Meziříčí, v mapě je značena modře.

Uzavirka-od-01

Uzavirka-mapka-2-1-