Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitosti na potřebu ořezu, příp.odstranění dřevin