Výběr vodného a stočného - jaro 2023

Ve čtvrtek 18. května 2023 od 15:00 do 17:00 hodin se bude na obecním úřadě vybírat vodné a stočné.

Cena za 1 m³ vody je 33,- Kč včetně DPH.

Cena za 1 m³ stočného je 55,- Kč včetně DPH.

Celkem 88,- Kč za vodné a stočné.

Domácnostem, které nahlásily email při podpisu Smlouvy o odvádění odpadních vod bude faktura zaslána emailem.

 voda-2023