Výzva na připojování na splaškovou kanalizaci

VÝZVA K PŘIPOJOVÁNÍ NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI

Z důvodu prokázání funkčnosti čistírny ve zkušebním provozu žádáme občany, aby se co nejdříve připojili na splaškovou kanalizaci. Připojí-li se většina domácností až kolem hraničního termínu, kterým je 31. květen 2021, nelze objektivně ve zkušebním provozu vyzkoušet chod nové čistírny. 

Zastupitelstvo obce Ořechov na svém zasedání dne 4. 2. 2021 rozhodlo, že platba stočného pro všechny domácnosti, které budou napojeny, bude účtována až od 1. 6. 2021. Za období do 31. 5. 2021, i když budete napojeni, se stočné neplatí.

V případě Vašeho zájmu uvádíme kontakty na firmy, které Vám vybudují přípojku, včetně vybagrování, dodání materiálu, napojení a vyvezení jímky.

Michal Trojan – tel. 739 315 908 ; Jaroslav Kaman – tel. 739 672 063

Předem děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost, která přispěje ke zdárnému ukončení velké investiční akce.                   

 Obecní úřad Ořechov