KURZ PRVNÍ POMOCI pro děti a dospělé

Ve středu 3.4.2024 u nás v kulturním domě proběhl KURZ PRVNÍ POMOCI. Vzdělání v oblasti první pomoci je neocenitelným nástrojem, který může zachránit životy. Kurz první pomoci dětem nabídl základní, ale důležité dovednosti, které mohou být klíčové v situacích, kdy je naléhavá pomoc nezbytná.

Kurz byl zaměřen na jednoduché a snadno zapamatovatelné principy:

1. Volání o pomoc

2. Základní poskytování první pomoci

3. Bezpečnost

4. Spolupráce

Kurz vedla paní MUDr. Irena Zimenová se svými asistentkami.

Kurzy první pomoci jsou investicí do budoucnosti, která může mít dalekosáhlé dopady nejen na samotné děti, ale i na celou komunitu. Získané dovednosti a vědomosti mohou být klíčem k bezpečnějšímu a zdravějšímu životnímu stylu pro všechny.

Akce byla pořádána v rámci projektu MA21.

K1

K2

K3


K4

K5

K6