Kurz výroby domácích sýrů

V sobotu 3.6.2023 proběhl v rámci projetu MA21 v kulturním domě Kurz výroby domácích sýrů. Pod vedením zkušené lektorky jsme si vyzkoušeli vyrobit domácí sýr z kravského mléka.

Obecný přehled o procesu výroby domácích sýrů:

  1. Příprava mléka: Výroba sýra začíná kvalitním mlékem. Mléko by mělo být nepasterizované, nejlépe čerstvé. Pokud používáte pasterizované mléko, zkontrolujte, zda neobsahuje žádné přísady, které by mohly ovlivnit sýření.

  2. Srážení mléka: Mléko se sráží přidáním kyseliny nebo syřidla. Kyselina, jako například citronová šťáva, může pomoci oddělit sýrovou sraženinu od syrovátky. Syřidlo obsahuje enzymy, které přeměňují mléčný cukr na kyselinu mléčnou a pomáhají vytvářet sýrovou sraženinu.

  3. Oddělení sýrové sraženiny a syrovátky: Po srážení mléka se sýrová sraženina oddělí od syrovátky. To lze provést ručně pomocí sýrových pláten a sítek, nebo můžete použít sýrovací formy, které usnadní proces oddělení.

  4. Formování a lisování sýra: Sýrová sraženina se formuje do požadovaného tvaru a poté se lisuje, aby se odstranila zbývající syrovátka a vytvořila se pevná struktura sýra.

  5. Solení: Sýr se solí, aby se zvýraznila chuť a prodloužila trvanlivost. Sůl se může aplikovat přímo na povrch sýra nebo se sýr namáčí do solného roztoku.

  6. Zrání: Po solení se sýr umisťuje do vhodných podmínek pro zrání. Podmínky zrání závisí na druhu sýra, který vyrábíte. Některé sýry zrají při pokojové teplotě, jiné vyžadují chladnější nebo vlhčí prostředí.

Je důležité si uvědomit, že výroba sýra je složitý proces a vyžaduje určité znalosti a dovednosti. 

IMG-20230603-143100


IMG-20230603-154327