Zápis z jednání komise rady MA21, konané dne 8.1.2024