Zkoušky k získání odznaků odbornosti a odpoledne s hasiči 5.9.2020

Děti v našem sboru získávají i znalosti, které se jim mohou v budoucnu hodit a proto 4.9.2020 zkušební komise prověřila, co jim v hlavinkách zůstalo.

Každý dostal otázky dle toho o jaký odznak odbornosti se letos pokouší. Starší žáci psali test, po kterém následovala ústní zkouška. Mladší žáky prověřila komise jen u zkoušení.

1606555872_1606555871144.png1606555892_1606555891181.png1606555916_1606555914337.png1606555943_1606555938931.png1606555953_1606555952681.png

Někdo stíral pot z čela, jiný splnil s přehledem, ale nakonec si každý svůj odznak odbornosti u komise vybojoval.

Vyhlášení výsledků proběhlo 5.9.2020 za zvuku reprodukované hudby, vůně kýty, šumění točené limonády a piva na výletišti v Ronově, kam byla sezvána celá vesnice.

1606556062_1606556061520.png1606556073_1606556072218.png

Abychom se i my ostatní něco přiučili, přijeli se za námi podívat bratři z SDH Velká Bíteš, kteří provedli ukázku hašení vzníceného oleje a také nás naučili nepřímou masáž srdce na figurínách dospělého a kojence.

1606556124_1606556123979.png1606556136_1606556136421.png1606556150_1606556149391.png1606556190_1606556190150.png


S dobrou náladou za zvuku výskajících dětí, co se linul z trampolíny a skákacího hradu, jsme se také neoficielně rozloučili s naším hasičským autem Pragou V3S, která s námi zažila nejedno soutěžní vítězství, výjezd, námětové cvičení, Pyrocar v Přibyslavi a cestu za novomanželi, kdy jsme rádi, do naší velké hasičské rodiny, vítali drahé polovičky místních hasičů.

Do hasičského kabátu jsme ji oblékli po hodinách brigádnických prací pod taktovkou Jožky Marka, za což jemu a také všem, co se podíleli na tom udržet V3Sku v takové dobré kondici, patří velký dík.

1606555821_1606555809700.png