Znak obce

jak vznikl znak obce...

Znak obce vznikl na podnět některých obyvatel obce, v důsledku chybějících atributů obce. Starostkou a zastupiteli byl proto podán návrh na zpracování a grafickou úpravu obecního znaku a praporu. Oslovili pro tuto nelehkou činnost pana heraldika Jaroslava Petra z Mikulova, který předložil tento návrh:


Znak obce

Štít španělský

Na červeno-žlutém, španělském štítu, je v horní červené polovině na středovou osu padací brána zlaté barvy se stříbrnými nýty. V dolní žluté polovině štítu jsou na pokos položeny zkřížené ostrve, černé barvy, přičemž horní ostrev směřuje horním koncem doleva. Tento znak výhradně slouží pro oficiální potřeby Obecního úřadu v Ořechově a může být použit výhradně jen se souhlasem vedení tohoto úřadu.

1606497309_1606497308460.png

Štít kolčí

Základní kresba i barevná varianta je identická, tvarově bohatší nežli štít španělský a vychází z reálného bojového štítu. Tento štít je pro potřeby reklamní.


Prapor obce

Prapor vývěsní

Na červeno-žlutém listu o poměru stran 2:3 je v horní polovině červené části praporu položena na středovou osu padající brána v barvě žluté. V dolní části jsou pak na žluté barvě položeny zkřížené ostrve barvy černé. Tento prapor reprezentuje obec, vyvěšuje se při významných událostech a státem uznávaných svátcích.

Prapor slavnostní

Shodný s praporem vývěsním, po obvodu je doplněn zlatými třásněmi. Žerď je jednoduchá, jako kopí. Slouží k vyjímečným slavnostním příležitostem, prezentuje obec a zdobí čestné místo úřadu.


Předání dekretu v Poslanecké sněmovně

13. května 2008 starostka obce paní Petra Slámová a kronikářka obce Mgr. Bohdana Musilová navštívily naše hlavní město Prahu. Na pozvání Poslanecké sněmovny, v čele s předsedou sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslavem Vlčkem byly vybídnuty ke slavnostnímu předání dekretu o udělení znaku a praporu obce. Do Poslanecké sněmovny se sjelo několik starostů z různých krajů země. Slavnostního předávání se zúčastnila také Miroslava Němcová, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Předseda Ing. Vlček ve svém projevu kladně zhodnotil snahu všech přítomných zviditelnit jejich obce získáním znaku, zdůraznil význam venkova pro celou zem. Po předsedovi se slova ujala M.Němcová, měla velice pěkný proslov týkající se dané problematiky významu venkova. Po slavnostním předání následovalo fotografování a přípitek s občerstvením.