Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci k 1.2.2019