Veřejné fórum - zhodnocení

17.10.2023 se konalo první Veřejné fórum obce Ořechov.

Přítomní občané zasedli k pěti pracovním stolům s připravenými tématy: Technická infrastruktura a doprava, Občanská vybavenost, Život v obci - spolky, kultura, sport, Životní prostředí, krajina a zemědělství a Stůl mladých a téměř 2 hodiny všichni společně pracovali. Výsledkem je nalezení 10 ti současných problémů obce Ořechov. 

1. Vybudovat sociální zázemí u nového hasičského hřiště

2. Kulturní vyžití - zájezdy (muzikály, vánoční a historické zájezdy....)

3. Radar nebo zpomalovací semafor na místech zúžených chodníků/všude

4. Traktůrek na odhrňování sněhu

5.-6. Rekonstrukce víceúčelového hřiště

         Samoobslužný mini bar v přírodě

7. Celkové oplocení dětských hřišť

8.-10. Oprava a zpevnění polních cest

           Častější přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad + nové kontejnery na kovy, tuky a oleje

           Vybudovat přírodní koupaliště (bez ryb) se skluzavkou
Zápis z Veřejného fóra