Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024

Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 takto:   

Místo pro podání žádosti 

Zápis bude probíhat v budově mateřské školy na adrese Ořechov 56, 594 52 Ořechov.   

Termín a doba pro podání žádosti  

Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu do mateřské školy ve středu 10. května 2023 v době od 9.30 hodin do 16.00 hodin. Předem si dohodne čas, na který se dostaví do MŠ – lze sjednat telefonicky i osobně.   

Počínaje dnem 10. 4. 2023 v době od 6.45 do 15.15 hodin si zákonní zástupci vyzvednou tiskopisy pro přijetí dítěte – žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování dítěte, prohlášení zákonných zástupců, přihláška ke školnímu stravování.

Organizace-zapisu-pro-skolni-rok-2023-2024.docx

Kriteria-prijeti(1).docx